záhlaví.jpg
Avesta  

 

            Slovo Avesta pochází ze staroperštiny a znamená „základní text" nebo „učení". Avesta obsahuje veškeré náboženské texty Parsů, což jsou dnešní stoupenci Zaradhustry. Sám Zaradhustra prý byl počat neposkvrněně. Pověst praví, že z nebes sestoupila hora, obklopená jasným světlem. Z hory vyšel mládenec, který vložil embryo do lůna budoucí Zaradhustrovy matky. Jelikož jejich vlastní náboženství je mnohem starší než islám, Parsové se zdráhali přijmout Korán jako svatou knihu a vystěhovali se do Íránu a do Indie. Zlomky tohoto náboženství se zachovaly v písemné klínopisné podobě. Podle spisů starých Parsů je hvězdná obloha rozdělena do různých hvězdných seskupení pod vedením jednotlivých vojevůdců. Nebeské vojenské skupiny jsou opravdu militantní. Mluví se o vojácích hvězdných systémů a vyloženě i bitvách, které se ve vesmíru odehrávají. Do vesmíru směřovala i poezie:.."bílí, světlí, zářiví, chytří, zkušení, průzrační, nebeskou krajinou pádí ….ten vůz táhnou čtyři koně závodní, bílí, jednobarevní, nebeské krmě požírající, nesmrtelní…"

Samozřejmě se zde popisuje i konec světa (věku): „Z nebes sestoupí mnoho bojovníků, zvaných „všepřemožitelé". Jsou nesmrtelní a jejich moudrost dokonalá. Než se tito pomocníci objeví, zatmí se Slunce, budou následovat zemětřesení, rozpoutá se mnoho bouří a hvězda bude padat z nebe. Po strašné bitvě, do které nastoupí šiky vojsk, nastane nové, zlaté období. Lidstvo bude potom tak zkušené v léčbě, že ač na pokraji smrti, přece nezemře. Toto období má nastat „až se ženy budou chovat jako muži a muži jako ženy; a když ženy budou sedět na koni s roztaženýma nohama. Až se budou uznávat falešné svědecké výpovědi a odmítat pravé; tehdy, kdy muži budou prolévat krev jiných mužů z nicotných důvodů, když se budou dopouštět smilstva a promarní peníze chudých". Když si připomeneme, že žijeme v posledním „čtvrtém věku", nezbývá než žasnout, jak vše do sebe přesně zapadá. Všechna starobylá učení hovoří podobně.

           

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4681 | 38%)
Ne (3762 | 30%)
editor A.Radechovský , pomocný editor Daniel Škarda
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one