záhlaví.jpg

Konec světa?

           Každé náboženství světa v závislosti na své filosofii hovoří o konci světa nebo o konci věků. Mnohokrát už byl konec světa předpověděn. Nemyslím si však, že by měl být svazován s významnými daty našeho kalendáře, který je uměle vytvořený pro potřeby křesťanů. Spíše bych se obrátil o radu ke kalendářům mnohem starším, jako je například židovský. Židovský kalendář, odvolávající se na stvoření světa a vztah stvoření k Stvořiteli, chápe za počátek světa okamžik, kdy Bůh učinil z Adama prvního člověka. To se podle tradice odehrálo na roš hašana /Nový rok/ před 5764 lety.

Mayský kalendář fungoval v cyklech po 5119 letech. Existuje více než 36 000 let a v roce 2012 našeho (gregoriánského) letopočtu náhle končí. Mayský kalendář stanovil délku roku tisícin dne přesněji než je tomu u současného kalendáře. Mayští „strážci dnů" pohlížejí na 21. prosinec 2012 jako na datum znovuzrození, na počátek světa Pátého slunce. Je to počátek nové éry označený bodem, v němž Slunce překříží galaktický rovník a Země se postaví na účaří s centrem galaxie. Při svém východu 21. prosince 2012 Slunce po 26 000 letech opět vyjde v konjunkci průsečnice Mléčné dráhy a roviny ekliptiky, což je na obloze charakterizováno velkým křížem z hvězd a planet. Tento kosmický kříž je ztělesněn v posvátném stromu, Stromu života, připomínaném v rámci všech duchovních tradic světa."

 Nemůžeme se však upnout jen k jednomu kalendáři nebo obecně řečeno, k jednomu zdroji. Teprve když nám více zdrojů bude ukazovat na přibližně stejné datum, budeme je moci označit za předpovídaný „konec věků".

Podívejme se tedy blíže na jednotlivé zdroje. Jako první si můžeme přiblížit známá Nostradamova proroctví. V jednom z nich se píše následující. V sedmém měsíci 1999 nebo (v srpnu) přistane na Zemi „král děsu". V době olympijských her v roce 2008 se „král děsu" dopustí významného činu v souvislosti se „zapálením východu". Jedno z nejpochmurnějších proroctví Sie`cles najdeme ve čtyřverší 77, VIII, ve kterém se hovoří o válce trvající ne méně než 27 let. Poslední řádka zní: „Rudé kroupy, voda, krev a mrtvoly pokryjí Zemi". V Sie`cles I, 16 je naznačeno, že se předpokládané smrtící rude krupobití snese na naši planetu už brzy, neboť se tam píše o moru, hladomoru a smrti z vojenské ruky, „až staletí budou spět ke své obnově". Proroctví se přesně shoduje s událostí, kterou někteří moderní okultisté označují jako „přechod od věku Ryb k věku Vodnáře". To znamená, že je to doba těsně po roce 2000, přičemž datum není úplně jisté, protože záleží na tom, která fixní hvězda bude  vzata jako milník počátku zvěrokruhu. Další verše Sie`cles , například I,91 praví: "Bohové lidem zjeví, že jsou tvůrci velké války: Dříve na nebi nebyly espée et lance, největší škody utrpí levice. Dříve na nebi nebyly meče a kopí - znamená to, že zkáza přijde z oblohy. V této souvislosti je zajímavé i čtyřverší Sie`cles II, 41:

 Velká hvězda se bude po sedm dní vařit,

 Její mračna způsobí, že Slunce bude vypadat jako dvojitý obraz,

 Velký pes bude celou noc výt,

 Až papež změní své bydliště.

            Není bez zajímavosti, že za krále děsu je považován politik, který okolo roku 2000 rozpoutal válečný požár a vyhlásil poslední světovou válku. Samozřejmě, že tento vývoj bude v různé intenzitě pokračovat, až vyvrcholí Armagedonem neboli Apokalypsou právě okolo roku 2030.

 Podobné úkazy jsou popisovány v proroctví matky Shiptovové. Matka Shiptovová byla věštkyní, žijící v Anglii. Narodila se v r. 1488, zemřela v r. 1561. Byla současnicí Nostradáma. Psala své prorocké vize ve verších. Jedna z nejlepších části popisuje nebeskou událost obrovských rozměrů.

 

 Planoucí drak zkříží oblohu

 Po šestkráte nežli tato země zahyne

 Lidstvo bude se třásti a strachovati

 Šestého zvěstování v tomto proroctví

 Po sedm dní a sedm nocí

 Člověk uzří pohled strašný

 Vlny porostou do výše nevídané

 A pohltí pobřeží, a pak

 Počnou hory řváti

 A zemětřesení rozdělí pláň od pobřeží

 A velká voda vpadne tam

 Zaplaví zemi s tak strašlivým hukotem

 Že člověk bude se krčiti v bahnitých mokřinách

 Druh na druha vrčíc

 Obnaží své zuby k zabíjení

 A tajiti bude v horské skrýši krmi svou

 Odporný ve svém strachu v hrdlo bude lháti

 Lapky, chmatáky a špicly zabíjeti

 Člověk prchá v hrůze od povodní

 A morduje, násilní a v krvi leží

 Vlastníma rukama lidstvo krev prolije

 Zhanobí, zplundruje kraje mnohé

 A až Drakův ohon bude pryč

 Člověk opět zapomene, usmívá se, jde zas dál

 By se napravil - příliš pozdě, příliš pozdě

 Neb lidstvu se dostalo čeho si zasloužilo

 Jeho úsměv za maskou - jeho falešné velikášství

 Poslouží Bohům aby se pohnuli zlostí

 Pošlou pak Draka zpět

 By osvítil oblohu - a jeho ohon pukne

 Nad zemí pukne a rozerve zem

 A člověk bude prchati, ať král, lord či nevolník.

               

                Z proroctví je zřejmé, že se hovoří o čemsi, co nás bude podvakrát míjet a způsobí celosvětové neštěstí. Proletí to kolem nás jednou, a pak, po relativně krátké době, znovu, patrně na své cestě ven do temnějších oblastí Sluneční soustavy. Odpovědí na tuto otázku může být zpráva NASA, že v roce 2029 má okolo Země proletět asteroid, označovaný jako 99942 Apophis. Informaci o něm můžete získat na různých adresách na internetu. Toto těleso údajně o průměru 320-390 m by způsobilo podobnou katastrofu, jaká způsobila vyhynutí dinosaurů. Výpočty ukázaly, že potom co asteroid okolo Země proletí, má se vrátit o sedm let později a do třetice roku 2054. Vrací se snad Nibiru/Marduk - desátá planeta, o které píší Sumerové?

Co k tomuto problému říká Avesta? Slovo Avesta pochází ze staroperštiny a znamená „základní text" nebo „učení". Avesta obsahuje veškeré náboženské texty Parsů, což jsou dnešní stoupenci Zaradhustry. Toto náboženství je mnohem starší než islám. Zlomky tohoto náboženství se zachovaly v písemné klínopisné podobě. Samozřejmě se zde popisuje i konec světa (věku): „Z nebes sestoupí mnoho bojovníků, zvaných „všepřemožitelé". Jsou nesmrtelní a jejich moudrost dokonalá. Než se tito pomocníci objeví, zatmí se Slunce, budou následovat zemětřesení, rozpoutá se mnoho bouří a hvězda bude padat z nebe. Po strašné bitvě, do které nastoupí šiky vojsk, nastane nové, zlaté období. Lidstvo bude potom tak zkušené v léčbě, že ač na pokraji smrti, přece nezemře. Toto období má nastat „až se ženy budou chovat jako muži a muži jako ženy; a když ženy budou sedět na koni s roztaženýma nohama. Až se budou uznávat falešné svědecké výpovědi a odmítat pravé; tehdy, kdy muži budou prolévat krev jiných mužů z nicotných důvodů, když se budou dopouštět smilstva a promarní peníze chudých".

Když si připomeneme, že žijeme v posledním „čtvrtém věku", nezbývá než žasnout, jak vše do sebe přesně zapadá. Všechna starobylá učení hovoří podobně. Mayský kalendář končí rokem 2012. Čínský "velký rok" je 60 letý cyklus a ke změně dochází právě rokem 2000.        

A co se děje v současné době? Zásoby fosilních paliv v současných nalezištích budou vyčerpány okolo roku 2030. Vypukly spory mezi velmocemi o současné i nové zdroje. Irák byl pouze začátkem tohoto konfliktu. Nyní je na řadě spor o obrovská naleziště v Arktidě.   Budou následovat spory o vodu, které se rovněž bude nedostávat. Na druhé straně stoupne hladina světových oceánů a lidé budou nekontrolovatelně migrovat. To způsobí válečné konflikty, ale i mohutné epidemie tropických nemocí v subtropických a mírných pásmech. V důsledku oteplování se bude zvyšovat počet a intenzita přírodních katastrof obrovských rozměrů. Budou se množit živočichové, kteří nám budou znepříjemňovat život. Příkladem mohou být už teď obrovské medůzy u japonských břehů.

Jistě by se našlo ještě mnoho jiných důkazů, že předpovídaný konec věků se skutečně blíží, ale to už ponechám na iniciativě a postřehu čtenáře.

 

 Mnohokrát jsem si kladl otázku, co to bylo za sílu, která způsobila na konci druhého tisíciletí přímo raketový rozvoj technické civilizace. Industrializace společnosti se začala projevovat až v posledním tisícíletí, či spíše až v jeho druhé polovině. Proč se nic takového nedělo už dříve třeba v Číně nebo v Egyptě? Jestliže se o Egyptu ví, že jeho starověká historie je stará nejméně 3 000 let, jak to, že tam nelétala letadla, nebyly elektrárny, nelétalo se do kosmu, když na to měli třikrát více času než lidé v moderní době? Nebo snad toto všechno tam bylo a jen se nám to nezachovalo? Nebo pokrok spočíval v něčem jiném, co dnes nedokážeme ani pochopit? Možná se vývoj lidstva začal ubírat nevhodným směrem a bude třeba jej zastavit. Mají to učinit „bohové", obývající desátou planetu, bohové, kteří stvořili člověka - Adama a kteří se podle sumerských  pravěkých textů na planetu Zemi vracejí jednou za 3 600 let?

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4681 | 38%)
Ne (3762 | 30%)
editor A.Radechovský , pomocný editor Daniel Škarda
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one